AVIS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  1. CONDICIONS D’ÚS

 

JOSEP MARIA MIRÓ CASULÀ (CINE ALHAMBRA)

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) l’informa que és titular dels llocs web: www.cinealhambra.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA), notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) amb NIF: 77050689E i domicili social: C/ Calabria, 13. Codi Postal: 08530. Localitat: La Garriga. Província: Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@cinealhambra.com.

 

  1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per, accés a i ús dels llocs web de Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA), totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web de Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

 

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

 

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

 

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

 

Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

L’accés a la web: www.cinealhambra.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

  

  1. PUBLICITAT

 

La Web: www.cinealhambra.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  

  1. MODIFICACIONS

 

Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

  1. RESERVA DE COOKIES

 

Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

 

El Responsable del Tractament JOSEP MARIA MIRO CASULA (CINE ALHAMBRA), en compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; C/ Calabria, 13. Codi Postal: 08530. Localitat: La Garriga. Província: Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA)

 

Així mateix, Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

  1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre l’usuari i Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Josep Maria Miró Casulà (CINE ALHAMBRA), els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.