Dijous 23 novembre>18’00 VOC: PREMIS I MOSTRA D’AUDIOVISUAL EN CATALÀ

Dijous 23 novembre>18’00 VOC: PREMIS I MOSTRA D’AUDIOVISUAL EN CATALÀ