UN DIA DE FESTA (Cinema, Música i Animació Infantil)

UN DIA DE FESTA (Cinema, Música i Animació Infantil) 
DIUMENGE > 12:0hh (Sessió Matinal)